Mark Tuitert, Olympisch kampioen, over de lange zoektocht die aan het succes voorafging.

Mark Tuitert

Met de nationale driekleur fier wapperend over het Noordzeekanaal kanaal naar Amsterdam!…

@MarkTuitert - 15 uren geleden