Mark Tuitert, Olympisch kampioen, over de lange zoektocht die aan het succes voorafging.

Mark Tuitert

Een trap is om op te springen! 💪

@MarkTuitert - 6 uren geleden